Αποστολή email:    "Δεν βλέπει σοβαρά εμπόδια στην τρίτη αξιολόγηση η Citi"