Αποστολή email:    "Ανοιχτά τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή"