Αποστολή email:    "«Εισβολέας» στο ηλιακό μας σύστημα: Αντικείμενο εντοπίστηκε από αστρονόμους και παρακολουθείται"