Αποστολή email:    "Η πρώτη όπερα της Λυρικής για παιδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος"