Αποστολή email:    "60 χρόνια χωρίς τον Καζαντζάκη"