Αποστολή email:    "Δεν βλέπει ολοκλήρωση 3ης αξιολόγησης φέτος η Citi"