Αποστολή email:    "Με άδεια ταμεία τα δημόσια νοσοκομεία"