Αποστολή email:    "Eurobank: Τι μηνύματα στέλνει ο δείκτης PMI για την οικονομία"