Αποστολή email:    "ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων στις 11 Οκτωβρίου"