Αποστολή email:    "Ερχεται σύντομα η αυτοματοποιημένη διαδικασία κατασχέσων για οφειλές στο Δημόσιο"