Αποστολή email:    "Ανοδικά έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή"