Αποστολή email:    "Συζητείται το σχέδιο εξυγίανσης της Καλογήρου"