Αποστολή email:    "Πως θα λειτουργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας"