Αποστολή email:    "Βραζιλία: 50χρονος έκαψε έξι παιδιά και μια νηπιαγωγό σε παιδικό σταθμό"