Αποστολή email:    "Ανάσα για οφειλέτρια στην Κρήτη με 9 δάνεια"