Αποστολή email:    "Απόσυρση του ν/σ για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ζητεί η Ιερά Σύνοδος"