Αποστολή email:    "Κομισιόν: Προτείνει ευρωπαϊκή ασφάλιση καταθέσεων σε... δόσεις"