Αποστολή email:    "Κομφούζιο με το ηλεκτρονικό εισιτήριο"