Αποστολή email:    "500.000 € το χρόνο στοιχίζει η καθαριότητα του παλατιού του Σουλτάνου!"