Αποστολή email:    "Σταθεροποιητικά τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη"