Αποστολή email:    "Ευρωαριστερά και Ευρωπράσινοι ζητούν παραίτηση Ραχόι για Καταλονία"