Αποστολή email:    "Ε.Ε.: Ποιες περιοχές των 28 χωρών έχουν αποσχιστικές διεκδικήσεις;"