Αποστολή email:    "Ανοδικά κινείται Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη"