Αποστολή email:    "Ηπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη"