Αποστολή email:    "Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Τρίτη"