Αποστολή email:    "Γερμανία: Ισπανοί και Καταλανοί να προχωρήσουν σε διάλογο"