Αποστολή email:    "Το... θανάσιμο λάθος της Beat"