Αποστολή email:    "Υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση διαδήλωσαν χιλιάδες Ιρλανδοί"