Αποστολή email:    "Αυτός είναι ο διάδοχος του Νάιτζελ Φάρατζ στο UKIP"