Αποστολή email:    "Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν το δημοψήφισμα των Κούρδων"