Αποστολή email:    "Τι αλλάζει από Δευτέρα στις επισκέψεις σε γιατρούς"