Αποστολή email:    "Σταθάκης: Θα υπάρξει ικανοποιητικό τίμημα για τις λιγνιτικές μονάδες"