Αποστολή email:    "Αύξηση 4,1% στον δείκτη τιμών παραγωγού βιομηχανίας Αυγούστου"