Αποστολή email:    "Γερμανία: Σε χαμηλό ρεκόρ υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας"