Αποστολή email:    "Οι φορολογούμενοι πρέπει να καταβάλλουν 2,4 δισ. σήμερα"