Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Κλείσιμο εννεαμήνου"