Αποστολή email:    "Μικρές μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη"