Αποστολή email:    "Σε ποιες πόλεις επεκτείνεται από εφέτος το δίκτυο φυσικού αερίου"