Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Συνεδριάσεις ειδικών συνθηκών"