Αποστολή email:    "Χριστοδουλόπουλος ο ...πολυτιμότερος"