Αποστολή email:    "ΕΚΤ: Αλμα 5% στην προσφορά χρήματος στην ευρωζώνη τον Αύγουστο"