Αποστολή email:    "Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη"