Αποστολή email:    "Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη"