Αποστολή email:    "Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Τα πρώτα βήματα"