Αποστολή email:    "Τέταρτη σερί πτώση για τον Dow Jones"