Αποστολή email:    "Ιαπωνικές τράπεζες σχεδιάζουν ηλεκτρονικό νόμισμα"