Αποστολή email:    "Citi: Ετοιμαστείτε για έλλειψη στην αγορά πετρελαίου"