Αποστολή email:    "Βίζερ: Δεν θα υπάρξουν ευρωομόλογα ή ευρωπαίος υπουργός Οικονομικών"