Αποστολή email:    "Πτωτικά το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα"