Αποστολή email:    "Με ήπια πτώση υποδέχονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις γερμανικές εκλογές"